Nederlands | English

Menu sluiten
Nederlands | English
home

home

werk

werk

branding

branding

consulting

consulting

blog

blog

contact

contact

Van contentsharing naar contentcreatie

MVO Vlaanderen

2018

The Challenge

MVO Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie (WSE). De start- en ontmoetingsplaats voor iedereen geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De website biedt een ruim aanbod instrumenten en informatie om organisaties te helpen om mvo in praktijk om te zetten.

Voor de inhoudelijke opvolging werkt het WSE samen met Brand Senses. Onze missie: de interesse voor het thema maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen significant doen stijgen.

Green Idea

De aandacht van de Vlaamse kmo’s trekken door een verschuiving van contentsharing naar contentcreatie. Brand Senses neemt contact op met startende, kleine en middelgrote ondernemers om hun praktijkervaring om te zetten in inspiratie voor anderen.

We sporen alle organisaties ook aan om zich te registreren op www.mvovlaanderen.be. Zo kunnen ze zelf nieuwtjes en events voor de agenda aanbrengen, ervaringen delen, informatie uitwisselen …

We bieden de doelgroep focus door de thema’s van de berichtgeving op de website, Twitter en LinkedIn te verbinden met de zeven pijlers van de mvo-scan: eerlijk zakendoen, een goede werkgever zijn, de rechten van de mens respecteren, zorg dragen voor de consument, verantwoord omgaan met het milieu, behoorlijk bestuur en betrokkenheid bij de maatschappij.

Groovy Love

Rond die zeven mvo-thema’s ontwikkelen we een gemeenschapsgevoel binnen de Vlaamse socio-economische sectoren. We nodigen met een modererende toon bedrijven en/of personen uit tot debat. Zo werken we mee aan het versterken van de authenticiteit en maturiteit van MVO Vlaanderen.

Via sociale media maar ook offline, met de mvo-tafel: een opvallende, atypische en visueel sterke stand, beschikbaar voor conferenties en bedrijfsevents. Bezoekers van de mvo-tafel worden uitgenodigd om hun vragen over maatschappelijk of duurzaam ondernemen te delen. Als ze zich inschrijven op de mvo-nieuwsbrief, krijgen ze een miniplantje met een steeketiket dat doorverwijst naar de website van MVO Vlaanderen.

Great results

Het rapport van Google Analytics van eind 2017 toont aan dat het gebruik van de website van MVO Vlaanderen met meer dan 20 % steeg tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het aantal gebruikers nam toe met 23,4 %. Goed voor 20,4 % meer sessies en 20 % meer paginaweergaven. Dat overstijgt de verwachtingen met de helft.

De analyse van Twitter van februari 2018 ten opzichte van februari 2017 laat zien dat we met 60 % meer tweets het aantal bezoeken aan het profiel van MVO Vlaanderen meer dan verdubbelden. In diezelfde periode ging het aantal tweetweergaven met een kleine factor vier naar omhoog (+ 378%) en steeg het aantal vermeldingen nog sterker met om en bij de 550 %.

We geven on- en offline elke dag het beste van onszelf voor meer exposure. Zo wordt www.mvovlaanderen.be stilaan het kloppende hart van de mvo-gemeenschap in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Contacteer ons Contacteer ons Contacteer ons

Groot nieuws

Brand Senses verhuist! Vanaf maandag 1 oktober denken, dromen, creëren we vanuit onze nieuwe loft op Wiedauwkaai 87 in Gent. Loop gerust eens binnen of stuur een kaartje, mail, tweet, InMail, Facebookbericht … Bellen mag ook – aan ons nummer verandert er helemaal niets.